Chính sách bảo hành

1.Chính sách giao nhận và vận chuyển:
   a.Phương thức giao hàng:
   → Giao nhận trong nội bộ TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
   → Khách hàng chịu phí vận chuyển khi giao nhận ngoài địa phận TP.Hà Nội và TP.HCM.
   b.Thời gian giao hàng: Phụ thuộc vào vị trí nhận hàng và vị trí kho lưu trữ hàng hóa của Công ty.
   c.Trường hợp phát sinh chậm tr
 trong việc giao hàng, công ty sẽ liên hệ kịp thời cho khách hàng và đưa ra phương thức giải quyết hài lòng nhất cho khách hàng.

2.Chính sách bảo hành:
Tùy theo từng loại sản phẩm sẽ có hình thức bảo hành riêng biệt.

3.Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền:
  a.
Tùy từng trường hợp công ty có phương thức đổi trả hàng và hoàn tiền hợp lý.
  b.Thời gian: sau khi công ty sác nhận và xem xét vấn đề.
  c.Phương thức: